INTRODUCCIÓ

Som una organització compromesa amb la promoció de la inclusió i el desenvolupament integral de persones. Des de la nostra fundació, ens esforcem per brindar suport i oportunitats perquè totes les persones, sense importar les seves capacitats, puguin participar plenament a la societat.

FUNDACIÓ JOSÉ MIGUEL CATALÁN

MISSIÓ

La nostre missió com a fundació és afavorir i fomentar l’apropament de les persones a la cultura en totes les seves vessants. Sempre ho hem portat a terme, si el context ho ha permès, mitjançant el pensament filosòfic del fundador, que detallem a continuació:

 • Difusió  de valors socials igualitaris que vetllin per la millora de les persones, tant dones com homes en la societat, i impulsar l’aprenentatge de llengües estrangeres o nacionals del territori a les persones més vulnerables, per tal de potenciar la seva ocupabilitat/ocupació.

 • Assessorament i formació en matèria d’intervenció social, mediació i educació, afavorint la total integració social de les persones en igualtat de condicions i respectant la diversitat sociocultural de la nostra societat, tot fent èmfasi en aconseguir aquesta fita mitjançant la formació.

 • Fomentar i publicitar la igualtat, el respecte i el desenvolupament, tot dinamitzant el diàleg entre els diferents agents i comunitats culturals.

 • Eliminar els prejudicis i estereotips que es deriven de situacions de discriminació, per qualsevol motiu, com pugui ser per qüestió d’edat, de gènere, de raça, d’orientació sexual, religiosa o qualsevol altra.

 • Cooperació en el desenvolupament de diversos projectes socials adreçats al nostre àmbit d’actuació, principalment a la comarca del Baix Llobregat.

VISIÓ

Finalment volem donar a conèixer la nostra visió envers el que volem ser i cap a on anem, així que a continuació expliquem quatre punts essencials per a nosaltres:

 • Constituir un punt de trobada i  de referència on es debateixin i es defensin els drets socials i culturals de cada persona i indret.

 • Difondre el nostre tarannà per a poder continuar i ampliar encara més la nostra col·laboració i participació amb altres entitats per a escoltar i ajudar als individus a eliminar els obstacles que poden dificultar aconseguir la plenitud a la seva vida, ja sigui personal o professional.

 • Fomentar el plànol cultural mitjançant diferents tallers, però especialment diferents projectes de caire social adreçats a la ciutadania.

 • Promoure la igualtat total entre dones i homes, abordant tots els espectres vitals de la societat i incidint especialment la població jove per a que hi hagi un canvi de paradigma.

 • Ser una entitat de referència en donar oportunitats d’empleabilitat a persones en majors dificultats per la seva ocupabilitat.

VALORS

En relació als valors de l’entitat, destaquem els següents:

 • Solidaritat; és el principal tret que ens defineix com a Fundació, ja que la nostra actitud i sentiment desinteressat, desenvolupa un objectiu comú d’unificació, integració i tolerància.

 • Sinergies amb altres entitats; veiem que les relacions afectives que tenim amb les persones i altres entitats, són basades en la confiança i en la seguretat de tenir socis que escoltin totes les postures.

 • Pluralitat; pensem que la diversitat ha de ser reconeguda com el principal eix de la nostra fundació, garantit i apostant per la participació del i amb el voluntariat.

 • Flexibilitat; les situacions intra i interpersonals de cada individu són úniques, i per tant considerem fermament que l’adaptació a les situacions individuals de cada persona és essencial per afavorir els seus processos de millora.

 • Igualtat; és un dels valors més importants per a nosaltres, ja que fomentem la justícia social i la no discriminació per qualsevol situació o condició, ja que considerem que només així podrem construir una societat més justa en la que totes i cada una de les persones puguem tenir el nostre espai social dintre de la societat.

APUNTA’T A LA NOSTRA FUNDACIÓ