Us presentem el patronat de la Fundació José Miguel Catalán.

El patronat es el òrgan del gobern que administra i representa a la fundació d’acord a la llei i els estatus.

Es un òrgan col·legiat i actualment està integrat a les següents persones:

 

Julián González Huerta, president

Raimon Martínez González, vicepresident secretari

Francesc Castellana i Aregall, patró vocal

Justo Marco Fernández, patró vocal

Nuria Garrell Castro, patrona vocal

 

COL·LABORADORS