EL NOSTRE

PATRONAT

Us presentem el patronat de la Fundació José Miguel Catalán. El patronat es l’òrgan de govern que administra i representa a la Fundació, d’ acord amb la llei i els estatuts. És un òrgan col·legiat i actualment està integrat per les persones següents.Julián González Huerta, president

Raimon Martínez González, vicepresident secretari

Francesc Castellana i Aregall, patró vocal

Justo Marco Fernández, patró vocal

Nuria Garrell Castro, patrona vocal

EN  COL·LABORACIÓ AMB